Buizenfabriek Dumoulin en omgeving

URI : https://id.erfgoed.net/besluiten/11245

Dit besluit gaat over beschermd monument, beschermd stads- of dorpsgezicht in West-Vlaanderen .

nietigverklaringen

Uitgevaardigd als arresten Raad van State
Ondertekend door
Datum ondertekening
Opmerkingen 189.566; 'verbeteringsarrest' van het eigenlijke arrest tot vernietiging. Geen datum publicatie in staatsblad gekend.
Wordt voorafgegaan door
Items opgenomen in dit besluit

Alle bestanden

Arrest

3579_RvS_19012009.pdf

SHA3-512: 6962b960a655aea644c75f318632d8787ed38b97b231dff715461dd7ed4dcd0743eae070392552da5e2e7eac87a4874f65686c134145edb2bc625c5f75ac569f

Belgisch staatsblad