Hoogstam- en weideboomgaard

URI : https://id.erfgoed.net/besluiten/11240

Dit besluit gaat over beschermd cultuurhistorisch landschap in Oost-Vlaanderen .

nietigverklaringen

Uitgevaardigd als arresten Raad van State
Ondertekend door
Datum ondertekening
Opmerkingen nr. 132.901
Wordt voorafgegaan door
Items opgenomen in dit besluit

Alle bestanden

Arrest

3532_RvS_23062004.pdf

SHA3-512: 123a858f48ccc39829337df36d243a14bb8727ea1c8a1f3420233d618726350dc44e644a5dd0eacd4bf67dce15d68e6fedb7d19fd2fb32fb667575836df702bc

Belgisch staatsblad


jaargang 175, nummer 57