Elektriciteitscentrale van Langerbrugge en omgeving

URI : https://id.erfgoed.net/besluiten/11237

Dit besluit gaat over beschermd monument, beschermd stads- of dorpsgezicht in Oost-Vlaanderen .

nietigverklaringen

Uitgevaardigd als arresten Raad van State
Ondertekend door
Datum ondertekening
Opmerkingen nr. 92.445; beroep tot nietigverklaring verworpen door RvS; geen publicatie in Staatsblad (?)
Wordt voorafgegaan door
Wordt gevolgd door
Items opgenomen in dit besluit

Alle bestanden

Besluit

3502_RvS_19012001.pdf

SHA3-512: f684b93f7c125dbeb9271eda9ca31a065218ac9c77e9319d2d58815fa34965cac0136f6dc2f70339fc0954e85bb1e4f2b76d462694359e323d1cd834fe4cb248

Belgisch staatsblad