Pastorie Onze-Lieve-Vrouw ten Hemelopgenomenparochie

URI : https://id.erfgoed.net/besluiten/11230

Dit besluit gaat over beschermd monument in Antwerpen .

nietigverklaringen

Uitgevaardigd als arresten Raad van State
Ondertekend door
Datum ondertekening
Opmerkingen 117.413; te Zandhoven (Pulderbos)
Wordt voorafgegaan door
Items opgenomen in dit besluit

Alle bestanden

Arrest

3345_RvS_21032003.pdf

SHA3-512: 8b2a40b2fed5da65295cedb3aa747ab97e07f2293de9471e1b611506a36face143e03c0bf8514bbcd227f652efcc6af7867feecafa56c1291d7f251b189ed60e

Belgisch staatsblad


jaargang 173, nummer 264