Pastorie Onze-Lieve-Vrouw ten Hemelopgenomenparochie

URI : https://id.erfgoed.net/besluiten/11229

Dit besluit gaat over beschermd monument in Antwerpen .

nietigverklaringen

Uitgevaardigd als arresten Raad van State
Ondertekend door
Datum ondertekening
Opmerkingen 81.901; geen publicatie in het staatsblad?; te Zandhoven (Pulderbos)
Wordt voorafgegaan door
Wordt gevolgd door
Items opgenomen in dit besluit

Alle bestanden

Arrest

3345_RvS_23071999.pdf

SHA3-512: 292a31a9cfea249f559517762a49171f3859ac09d803c6c48a4ce07ad2ede7fd7f28ee310adaf688647e42910949ed20ef965e49a067de2096ca433db7d10430

Belgisch staatsblad