Kesselse Heide - Het Goor

URI : https://id.erfgoed.net/besluiten/11222

Dit besluit gaat over beschermd cultuurhistorisch landschap in Antwerpen .

nietigverklaringen

Uitgevaardigd als arresten Raad van State
Ondertekend door
Datum ondertekening
Opmerkingen nr. 172.175; gedeeltelijke vernietiging; te Nijlen (Nijlen/Kessel); twee keer gepubliceerd in staatsblad: ook nog eens op 22-02-2008 (jg. 178, nr. 59)
Wordt voorafgegaan door
Wordt gevolgd door
Items opgenomen in dit besluit

Alle bestanden

Arrest

3038_RvS_12062007_2.pdf

SHA3-512: c4cae0e3b1b956db7689ee7a96c759712b5b1cec5bf680b5536cc3115c406b112c557fba97bfa93c6eb8a5a2de7441ebb2374b44a338a35bcb71fb300bc95bbb

Belgisch staatsblad


jaargang 178, nummer 11