Woonhuizen

URI : https://id.erfgoed.net/besluiten/11217

Dit besluit gaat over beschermd monument, beschermd stads- of dorpsgezicht in West-Vlaanderen .

nietigverklaringen

Uitgevaardigd als arresten Raad van State
Ondertekend door
Datum ondertekening
Opmerkingen Arrestnummer 161.226; Geitenweg, Visserslaan en Zeedijk te De Panne (De Panne)
Wordt voorafgegaan door
Items opgenomen in dit besluit

Alle bestanden

Arrest

2907_RvS_11072006.pdf

SHA3-512: 0050fdff6f848a6310fc953d9b2145c2134a98078d34a0de0228bbb62a28665c280c32d5ed49caecc7c4bfd36f778135e66abbf1adeebf7e8df88cd0559f3a27

Belgisch staatsblad


jaargang 176, nummer 361