Oude Hazegraspolder en binnenduinen

URI : https://id.erfgoed.net/besluiten/11213

Dit besluit gaat over beschermd cultuurhistorisch landschap in West-Vlaanderen .

nietigverklaringen

Uitgevaardigd als arresten Raad van State
Ondertekend door
Datum ondertekening
Opmerkingen nr. 172.115, tweemaal gepubliceerd in staatsblad (ook op 27-03-2008); nog drie andere arresten van de Raad van State (nrs. 172.116, 172.117 en 172.118) waarbij het beroep werd verworpen
Wordt voorafgegaan door
Items opgenomen in dit besluit

Alle bestanden

Arrest

2902_RvS_20070611.pdf

SHA3-512: 60d9b3ef7aa32b3d84e4b374c9f54a00bf0b0eaeaed17d4ed765caa704955645ef26c705fe38101cace6cd54d493fd241ccf93d43d92ce6c74f07eebd954283f

Belgisch staatsblad


jaargang 178, nummer 59