Landschap van de oude Schelde - deel Eendenkooi en 't Graafschap

URI : https://id.erfgoed.net/besluiten/11206

Dit besluit gaat over beschermd cultuurhistorisch landschap in Antwerpen .

nietigverklaringen

Uitgevaardigd als arresten Raad van State
Ondertekend door
Datum ondertekening
Opmerkingen 171.653; te Bornem (Bornem)
Wordt voorafgegaan door
Items opgenomen in dit besluit

Alle bestanden

Arrest

2840_RvS_31052007.pdf

SHA3-512: c9e9d4f2eca90d55569799d432d1fa9e9c4ac3e510c1501268641bfe280617081dc06e94fbf6dff57945395fbd169b265fe312df7d4c782b5d1a5cfca6c01e0b

Belgisch staatsblad


jaargang 178, nummer 11