De Rammelaars

URI : https://id.erfgoed.net/besluiten/11203

Dit besluit gaat over beschermd cultuurhistorisch landschap in Limburg .

nietigverklaringen

Uitgevaardigd als arresten Raad van State
Ondertekend door
Datum ondertekening
Opmerkingen Arrestnummer 133.053; bezwaar verworpen want zonder voorwerp (reeds vernietigd); te Ham (Kwaadmechelen)
Wordt voorafgegaan door
Items opgenomen in dit besluit

Alle bestanden

Arrest

2807_RvS_25062004_4.pdf

SHA3-512: 8209465c825b802e19369148949125082aca5eb8b0e3d626711e1c86e8886865c09534a7630455c196b231b064fbfe73abf160a2489f2be99297f7abce9aa38e

Belgisch staatsblad


jaargang 175, nummer 57