De Rammelaars

URI : https://id.erfgoed.net/besluiten/11202

Dit besluit gaat over beschermd cultuurhistorisch landschap in Limburg .

nietigverklaringen

Uitgevaardigd als arresten Raad van State
Ondertekend door
Datum ondertekening
Opmerkingen Arrestnummer 133.051; bezwaar verworpen want zonder voorwerp (reeds vernietigd); te Ham (Kwaadmechelen)
Wordt voorafgegaan door
Items opgenomen in dit besluit

Alle bestanden

Arrest

2807_RvS_25062004_2.pdf

SHA3-512: 6933dcf442f9de2d98f1b6e6026c2772506d2b53df42773660d7b170c781056b0c7c18ad2625db5a910a12c362c44fef86450ad516acc4f4d35d8e415ce0b99a

Belgisch staatsblad


jaargang 175, nummer 57