De Rammelaars

URI : https://id.erfgoed.net/besluiten/11201

Dit besluit gaat over beschermd cultuurhistorisch landschap in Limburg .

nietigverklaringen

Uitgevaardigd als arresten Raad van State
Ondertekend door
Datum ondertekening
Opmerkingen Arrestnummer 133.052; bezwaar verworpen want zonder voorwerp (reeds vernietigd); te Ham (Kwaadmechelen)
Wordt voorafgegaan door
Items opgenomen in dit besluit

Alle bestanden

Arrest

2807_RvS_25062004_3.pdf

SHA3-512: d1a2285a35b80f912886a0d16b1bc32291e40f8f75cd4c8c1f5053d47ec787dfb2005126af32c5c21fa7a1436a4334be043899131ed7842060de0c08489580c0

Belgisch staatsblad


jaargang 175, nummer 57