Zammelsbroek: fase 2

URI : https://id.erfgoed.net/besluiten/11189

Dit besluit gaat over beschermd cultuurhistorisch landschap in Antwerpen .

nietigverklaringen

Uitgevaardigd als arresten Raad van State
Ondertekend door
Datum ondertekening
Opmerkingen vernietiging
Wordt voorafgegaan door
Items opgenomen in dit besluit

Alle bestanden

Arrest

2603_RvS_21062000.pdf

SHA3-512: e75c4188f3ac1cb2c3c3fa2a90633c11c9514ee580333a565f067c87395e86fb538b2390bb06efc91630477ebba8e9c8442775754ff3c971e6001feddfaf0274

Belgisch staatsblad


jaargang 171, nummer 27