De Antitankgracht

URI : https://id.erfgoed.net/besluiten/11183

Dit besluit gaat over beschermd cultuurhistorisch landschap in Antwerpen .

nietigverklaringen

Uitgevaardigd als arresten Raad van State
Ondertekend door
Datum ondertekening
Opmerkingen Arrestnummer 171.664, gedeeltelijke nietigverklaring
Wordt voorafgegaan door
Wordt gevolgd door
Items opgenomen in dit besluit

Alle bestanden

Arrest

2592_RvS_31052007_3.pdf

SHA3-512: 0dd9519c8ddfe150d919dab1cb6286cf0b1667faebe0c735ad4ceee25b6f984df02c79d8ba6c94e0057900dc547ded9041a845596b6232c8c0d80c46912e2d32

Belgisch staatsblad


jaargang 178, nummer 265