De Antitankgracht

URI : https://id.erfgoed.net/besluiten/11182

Dit besluit gaat over beschermd cultuurhistorisch landschap in Antwerpen .

nietigverklaringen

Uitgevaardigd als arresten Raad van State
Ondertekend door
Datum ondertekening
Opmerkingen Arrestnummer 171.663, gedeeltelijke nietigverklaring
Wordt voorafgegaan door
Wordt gevolgd door
Items opgenomen in dit besluit

Alle bestanden

Arrest

2592_RvS_31052007_2.pdf

SHA3-512: 435f072f48dd78c111802e87e8afaed9b3b51a7621629e24f029f443484f4b5ab531f6fd2497524859a43e7febba8448f6a556f6091333810a543d9e4b0decf8

Belgisch staatsblad


jaargang 178, nummer 265