Hoeven en molenromp

URI : https://id.erfgoed.net/besluiten/11170

Dit besluit gaat over beschermd monument, beschermd stads- of dorpsgezicht in Antwerpen .

nietigverklaringen

Uitgevaardigd als arresten Raad van State
Ondertekend door
Datum ondertekening
Opmerkingen arrest nummer 84.349
Wordt voorafgegaan door
Items opgenomen in dit besluit

Alle bestanden

Arrest

2479_RvS_22121999.pdf

SHA3-512: 1c962b39e13ce1f41e5e95fcde41d6846401a0e186a78f0a1f5ef93c62ec1e128058b987e4f19b6030dd1ade44efbdbe4189f12c33e03ee424dfef6960d7ddda

Belgisch staatsblad


jaargang 170, nummer 56