Watermolen Cottemmolen: omgeving

URI : https://id.erfgoed.net/besluiten/11163

Dit besluit gaat over beschermd monument, beschermd stads- of dorpsgezicht in Oost-Vlaanderen .

nietigverklaringen

Uitgevaardigd als arresten Raad van State
Ondertekend door
Datum ondertekening
Opmerkingen 78.642; vernietiging dorpsgezicht; te Erpe-Mere (Erpe)
Wordt voorafgegaan door
Items opgenomen in dit besluit

Alle bestanden

Arrest

2389_RvS_10021999.pdf

SHA3-512: c7a11f8b52410da32119534af38d043348321a517780f6fb5a12d8e829ed49aa9ab66be8b527dc9f42a1639cc6e4b6e00a74956a8da5252592a50e28b4df127e

Belgisch staatsblad