Krekengebied

URI : https://id.erfgoed.net/besluiten/11144

Dit besluit gaat over beschermd cultuurhistorisch landschap in West-Vlaanderen .

nietigverklaringen

Uitgevaardigd als arresten Raad van State
Ondertekend door
Datum ondertekening
Opmerkingen 74.708; te Oostende/Oudenburg
Items opgenomen in dit besluit

Alle bestanden

Arrest

2091_RvS_29061998.pdf

SHA3-512: 7b48c2328d85b2c28bb5b744681d24f261a0d32859bbb8a32b1fe241b037696aa7e4dedcb5e4af1c08ae45efed0a6f66de06167f0a096500de715d126cc0ca20

Belgisch staatsblad


jaargang 170, nummer 56