Oude Sint-Martinuskerk: schip, zuilen van de viering, vroeg-19de-eeuwse koor en transept

URI : https://id.erfgoed.net/besluiten/10926

Dit besluit gaat over beschermd monument in Oost-Vlaanderen .

nietigverklaringen

Uitgevaardigd als arresten Raad van State
Ondertekend door
Datum ondertekening
Opmerkingen 190.315; te Ronse
Wordt voorafgegaan door
Items opgenomen in dit besluit

Alle bestanden

Arrest

3148_RvS_10022009.pdf

SHA3-512: 1aa2674f37f13e225551e2175628d08157a1253753e9cd3a5a21dcb97661bd70ad36ff9f2ed403e9e64625cde87e7c90ca15155be907a2cfe51232e704a323d8

Belgisch staatsblad


jaargang 179, nummer 107