Ursulinenklooster: hoofdgebouw en oudste gebouwen

URI : https://id.erfgoed.net/besluiten/10344

Dit besluit gaat over beschermd monument, beschermd stads- of dorpsgezicht in Limburg .

besluiten tot termijnverlenging

Uitgevaardigd als ministeriële besluiten
Ondertekend door Van Mechelen, Dirk
Datum ondertekening
Opmerkingen 1 object niet definitief; te Diepenbeek (Diepenbeek)
Wordt voorafgegaan door
Wordt gevolgd door
Items opgenomen in dit besluit

Alle bestanden

Besluit

20080925_2.pdf

SHA3-512: b0e6b1753c4dbcc9fbeb52f34f03c9b14b3342c58283accd1e6c2b2ab4d5ac7a2bf7dec7af46a866d7e79124a9aefeaf3a7535d04399a5153d4c6145f8e4e496

Belgisch staatsblad


jaargang 179, nummer 99