Ursulinenklooster

URI : https://id.erfgoed.net/besluiten/10340

Dit besluit gaat over beschermd monument, beschermd stads- of dorpsgezicht in Limburg .

besluiten tot termijnverlenging

Uitgevaardigd als ministeriële besluiten
Ondertekend door Van Mechelen, Dirk
Datum ondertekening
Opmerkingen te Overpelt (Overpelt)
Wordt voorafgegaan door
Wordt gevolgd door
Items opgenomen in dit besluit

Alle bestanden

Besluit

20080925_3.pdf

SHA3-512: 989000aa1c247f134dd14ce1dc6110d36e4ea77e9546357335d085388705e2e8d9446e6af2421a5c44a3ac90e3c25d9eba86834681d4c818be601eb609d87043

Belgisch staatsblad


jaargang 179, nummer 99